Margreet Frederike Poulie is op 8 december 1948 geboren in Amsterdam.

Margreet

Mijn blijvende verwondering in het werken met de ZKM

De ZKM heeft in 1980 mijn hart verovert en nog steeds ben ik enthousiast. Waarom? Ik vind het fantastisch dat met deze methodiek klanten wijsheid in zichzelf vinden. Via ingenieuze techniek hoef ik als coach niet te steunen op mijn  interpretatie als waarheden. Ik kan al mijn energie inzetten om nieuwsgierig en voelend mijn klant te volgen. Onderliggende gevoelens die in alle complexiteit niet zomaar in taal waren uit te drukken, worden zichtbaar. Het is telkens weer een wonder als ik mijn klant hoor zeggen: “alles komt uit mijzelf, terwijl ik dit niet onder woorden kon brengen en in hun samenhang kon zien”. Hartverwarmend.

Studie

 • Margreet slaagde in 1967 voor het vwo-examen op het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Van 1967 tot 1974 studeerde zij Ontwikkelings- en Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
 • In 1991 promoveerde Dr Margreet Poulie in de Waarderingstheorie en de ZKM met het proefschrift Meer Licht op faalangst, waardering van het individu, KU Nijmegen, 1991.
  Bijproducten van haar dissertatie zijn:
  De Sidderkuur: Faalangsttraining voor leerlingen in voortgezet onderwijs. CPS 1994.
  De SSAT: Situationeel Specifieke Angsttest. Bergen & Poulie. Cotan goedkeuring 1999.
  Handleiding SSAT / Bergen & Poulie. – Amersfoort : CPS, 1995 (herzien in 2001).
 • Blijven studeren en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen is kenmerkend voor Margreet:
   
  1993–2004 Empowerment and Grace education, Empowerment Instituut USA
  2000–2004 Opleidingen Focusing bij Rene Maas en Oplossingsgerichte gesprektherapie van Insoo Kim Berg
  2000–2011 Diverse leerniveaus Healing Tao en Patwerk van Eva Pierrakos
  2005–2011 Diverse Opleidingen Voice Dialogue practioner en teacher
  2008 EMDR opleiding
  2010 Opleiding DNLA certificaat
  2012-2013 Jaartraining Centrum voor Tantra
  2012 Opleiding Schema therapie
  2013 Basisopleiding Sociokratische Kringmethode

Werkzaamheden

Direct na haar studie was zij als staflid en later als universitair hoofddocent werkzaam op het Orthopedagogisch Instituut Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van leren en motivatie (1974 -1994). Zij publiceerde vele artikelen en boeken. Samen Anders; leerkracht en leerling (van Krefeld & Poulie, 1980) was jarenlang een standaardwerk op Pedagogische Academies.

Graag legde zij haar werk vast voor de camera. Zo ontstonden een aantal inspirerende films:
Spelen rond het evenwicht ( Borghouts & Poulie) ,
Helpen is een Paradox (Poulie);
Kinderen helpen kinderen ( Poulie, deel 1 en 2) en
Een spoortje van geluk ( Poulie & van Loon)

In 1994 werd de huidige maatschap Reflection & Action opgericht. Een praktijk met de ZelfKennisMethode (ZKM) als specialiteit. Daarnaast was zij in 1994 medeoprichtster van de Stichting W&Z: een Opleiding in de Waarderingstheorie en de ZKM methode.
In 1998 gevolgd door de oprichting van het eigen Opleidingsinstituut Reflection & Action Opleidingen dat tot op heden een tweejarige ZKM opleiding verzorgt. In 2010 droeg zij de leiding over aan de volgende generatie. Inmiddels gevalideerd in accreditaties binnen NIP, FGZP; SKB/NVPA; Nobco; en ICF ( Intern. Coach Federation).

In 1995 was Margreet medeoprichtster van Icodrome: de eerste Europese Licentiehouder van het Team Syntegrity protocol. In Icodrome trainde zij een netwerk van gecertificeerde facilitatoren en was zij betrokken bij de begeleiding van meer dan 50 veranderingsprocessen in zakelijke, publieke en private organisaties.

Aandachtsgebieden

Margreet is gehuwd en moeder van twee inmiddels volwassen kinderen en trotse grootmoeder van 4 kleinkinderen.
Met geweldloze communicatie en vergeving van anderen en jezelf kunnen veel conflicten verholpen en voorkomen worden.
Cultuurverschillen kunnen voor een welkome diversiteit in onze maatschappij zorgen.
Margreet ondersteunt actief verschillende initiatieven om de effectiviteit van begeleiding voor meerdere doelgroepen te meten en te verbeteren.

Maatschappelijke functies

In de beroepvereniging VvZB  lid van de Commissie Kwaliteit en van de Wetenschapcommissie.
Lid van de werkgroep ZKM coaches Regio Zuid.
Als copromotor nog steeds actief in de wetenschap in het begeleiden van promoties.
Bestuurslid van Body Mind Opleidingen, bestuurd via de Sociocratische Kringmethodiek.