Margreet Poulie

Positieve en blijvende veranderingen met een ZKM traject!

De nieuwste resultaten VvZB evaluatiesysteem

Vanaf 2011 meten ZKM-begeleiders systematisch de kwaliteit van hun werk. Er is bijna drie jaar gebouwd aan de opzet en uitvoering van het onderzoek en de verfijning hiervan blijft doorgaan. Een hele inspanning, maar die inspanningen betalen… Lees verder