Positieve en blijvende veranderingen met een ZKM traject!

De nieuwste resultaten VvZB evaluatiesysteem

Vanaf 2011 meten ZKM-begeleiders systematisch de kwaliteit van hun werk. Er is bijna drie jaar gebouwd aan de opzet en uitvoering van het onderzoek en de verfijning hiervan blijft doorgaan. Een hele inspanning, maar die inspanningen betalen zich uit. ZKM-begeleiders kunnen nu onderbouwd aangeven, dat mensen na een ZKM traject dikwijls positiever in het leven staan en positiever over zichzelf denken. En dat wie een ZKM traject heeft gedaan daar doorgaans heel tevreden over is en dat die tevredenheid er een jaar later nog steeds is.

De tekst van het complete onderzoek vind je hier.