EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

In de ZKM coaching kan het voorkomen dat iemand veel last blijkt te hebben van een traumatische gebeurtenis in zijn of haar verleden. Bepaalde ‘triggers’ ontlokken onder andere a) het steeds weer opnieuw beleven van de gebeurtenis, b) het ontwijken van de herinnering en c) het extreem overstuur raken van die herinnering. Wanneer deze symptomen langer dan een maand aanhouden en iemands dagelijks leven behoorlijk verstoren nadat de situatie niet meer gevaarlijk is, noemt men dat een posttraumatisch stress-syndroom (PTSS).

In geval van PTSS is de EMDR is een techniek gebleken waarmee het brein in een toestand gebracht kan worden, zodat het traumatische herinneringen beter kan verwerken. Door de emoties, die gekoppeld zijn aan de herinnering, van hun ‘geïsoleerde eiland’ te halen, wordt het brein flexibel en kunnen die emoties daarna anders worden opgeslagen. De nieuwste research geeft aan dat het werkgeheugen belast wordt met een andere inhoud via bilaterale stimulatie, waardoor het brein nieuwe informatie (bijvoorbeeld “ik ben nu veilig”) aan het gedachtebeeld van de herinnering kan koppelen. Na de EMDR-behandeling ervaren mensen hun herinneringen veel minder heftig en minder emotioneel, en kunnen zij tegenovergestelde betekenissen aan de oude herinneringsbeelden hechten. De ‘plaatjes’ die eerst de traumatische gebeurtenis deden herleven, worden eerst neutraal en daarna gekoppeld aan positieve cognities zoals:
“Ik heb gedaan wat ik kon, ik ben onschuldig”
“Ik kan het aan” of “Ik kan er mee omgaan”
“Ik ben OK, ik doe er toe”
“Ik ben sterk” of “Ik ben weerbaar”
“Ik ben (nu) veilig” of “Het is voorbij”

De behandeling houdt in dat de cliënt zich richt op een beeld in hun gedachten over de gebeurtenis in het verleden, evenals op de negatieve gedachten over zichzelf. De cliënt wordt ook geholpen om zich te richten op een positief geloof. Zodra cliënt het plaatje voor zich ziet, wordt hem verteld om de vinger van de therapeut te volgen die gedurende 20-30 seconden door het gezichtsveld van de cliënt heen en weer wordt bewogen. De cliënt wordt aangemoedigd om alles wat bovenkomt te verwoorden. Op deze manier worden de emoties, veelal opgeborgen op geïsoleerd eiland in de hersenen, aangeraakt en gekoppeld aan een denkplaatje van de gebeurtenis, in plaats van aan de gebeurtenis zelf. Nieuwe betekenisgeving wordt dan mogelijk. 

De EMDR behandeling is gestandaardiseerd en mag alleen worden toegediend door getrainde professionals. Hoewel R&A de EMDR niet als hoofdservice zal aanbieden, hebben wij besloten ons op basisniveau in deze techniek te bekwamen. Zo hoeven wij cliënten met door ons te behandelen ‘lichtere’ trauma’s niet naar een andere therapeut te verwijzen.