Gezinsgesprek Reflection ActionGezinsgesprek en zelfonderzoek
Door het doen van een zelfonderzoek krijgen mensen vaak het verlangen om dat wat ze ontdekt hebben mee te nemen in de opvoeding van hun eigen kinderen en in de relatie met hun partner. Ze vragen zich af hoe ze dit in de dagelijkse praktijk van een druk gezin vorm kunnen geven. Daarom is R&A gestart met het begeleiden van gezinnen bij het leren voeren van een gezinsgesprek.

Het zelfonderzoek
Ouders die bij ons komen voor een zelfonderzoek voelen het verlangen om vanuit hun eigenheid (hun eigen kracht, hun hart) in verbinding te kunnen staan met anderen (kinderen, partner, collega’s). Een onderdeel van het ZKM proces is het ontdekken van de regels die golden in -de wereld van toen- (regels waar het zich kind aan te houden had). Voorbeelden hiervan zijn: ‘moeders wil is wet’ ‘als volwassenen praten, houden kinderen hun mond’ ‘als je boos bent ga je naar je kamer om ‘af te koelen’ ‘ ‘je doet rustig als je vader thuis is’ ‘als je tegen je moeder in gaat, wordt ze verdrietig’ ‘stel je niet aan’  Iedereen ontwikkelt als kind strategieën om zo goed mogelijk te voldoen aan die regels. Omdat ieder kind om te overleven afhankelijk is van de aandacht, goedkeuring en liefde van volwassenen. Als je bovenstaande regels leest en echt op je in laat werken, voel je dat ze appelleren aan het inhouden van jezelf, je kracht , je eigen mening, je eigenheid. Geen wonder dus dat je, zo jong al, het contact kwijt raakt met jezelf, je hart.

Gezinsgesprek Reflection Action

Gezinsgesprek

Wanneer je weer contact kunt maken met dat wat jij werkelijk wilt, je eigen behoeftes, kan je leren om je strategieën van toen te vervangen door gedrag in het nu dat recht doet aan je behoeftes. Dan kan je echte verbinding maken met jezelf en de ander. En dat voelt kloppend en krachtig.

Het gezinsgesprek
Een prachtige methode om ieders eigenheid (van kinderen en ouders) de ruimte te geven is het gezinsgesprek. Het gezinsgesprek is een vorm van een gestructureerd, regelmatig terugkerend moment van effectief contact maken met elkaar. Op basis van gelijkwaardigheid groeit er verbondenheid met elkaar en (zelf)vertrouwen bij alle gezinsleden.   Bij het voeren van van het gezinsgesprek is het uitgangspunt dat ieder lid van het gezin een eigen-wijsheid bezit. Wanneer ieders wijsheid de ruimte krijgt en gewaardeerd wordt, kun je samen komen tot een gezamenlijke wijsheid die meer is dan de som der delen. Zo kunnen besluiten over de regels in een gezin gedragen worden door een ieder. Ouders kunnen zo voorkomen dat hun kinderen gaan leven vanuit strategieën. Als ouder kan je zo een grote bijdrage leveren aan het vermogen van een kind om contact te maken met het eigen hart. Tegelijkertijd geeft het jou als ouder de mogelijkheid om te leren spreken vanuit jouw hart.
Een gezinsgesprek leren voeren Gezinsgesprek Reflection Action
Er is een gestructureerd stappen-plan om zo’n gezinsgesprek vorm te geven. Elke keer als ik een gezin mag begeleiden bij het in praktijk brengen van zo’n regelmatig terugkerend gesprek ben ik weer verwonderd en geraakt door onverwachte wijsheid die naar voren komt en de verbinding die het tot stand brengt. Wanneer jullie gezin hier aan toe is, neem dan contact met ons op