PRI Past Reality Integration

PRI-therapie Reflection & Action

PRI-therapie is een methode, ontwikkeld door psychologe Ingeborg Bosch. PRI-therapie staat voor Past Reality Integration en gaat ervan uit dat wij als volwassene de wereld vaak zien door de bril van afweermechanismen die we als kind hebben moeten ontwikkelen. Deze afweermechanismen zorgden ervoor dat we de pijn die we als kind ervoeren op een kind manier konden hanteren. Het zijn echter juist deze oude afweermechanismen die volwassen mensen het meest doen lijden omdat ze de waarneming van het heden zo sterk vertekenen. Angst, somberheid, boosheid, overspannenheid en gebrek aan werkelijk contact, zijn én veroorzaken in het heden onze problemen. Door middel van PRI-therapie worden de mensen geholpen toe te werken naar:

  • het bewust worden van de destructieve werking van deze afweermechanismen,
  • naar het kunnen herkennen van de afweer en
  • vervolgens naar het ontmantelen en transformeren ervan met als einddoel
  • nog steeds gevoelig, meer duidelijk naar anderen en steeds meer ‘afweervrij’ in het leven te kunnen staan.

Achter veel reacties van mensen schuilt oude pijn die het kind in hen heeft moeten omzeilen of ontkennen omdat het toelaten ervan op dat moment zó pijnlijk zou zijn geweest dat het niet te verdragen zou zijn geweest. De situatie van het kind van toen is echter totaal anders dan die van de volwassene van nu: het kind was klein, afhankelijk en overgeleverd aan anderen voor de zorg, liefde, warmte en begrip die het nodig had, de volwassen van nu kan zelf (leren) kiezen en handelen. Als kind heb je geen keuze: als je ouders je niet (kunnen) geven wat je nodig hebt, kun je niet weg en kun je geen andere ouders zoeken.

Afweer ontmantelen betekent oude pijn toelaten en te leren zien voor wat hij is: oud, niet meer behorend bij nu, en ook zeer pijnlijk en levensbedreigend voor het kind van toen. Doel is te gaan herkennen dat bescherming tegen deze gevoelens (via allerlei even pijnlijke afweermechanismen) niet meer nodig is. Het is voorbij. De volwassene is niet meer afhankelijk van 1 of 2 personen die de fysieke en emotionele basisbehoeften moeten vervullen. De volwassene kan dat nu zelf. Er ontstaat keuzevrijheid en tijdsbesef. Allemaal dingen die het kind niet had en waardoor het terecht en zinvol afweermechanismen heeft ontwikkeld.

Doel PRI-therapie

Het doel van de PRI-therapie is niet om oude pijn te voelen en die in (valse) hoop weg te werken, maar juist pijn als signaal te leren kennen en meer bewust van oude afweer steeds meer ’afweervrij’ in het leven te leren staan. En vooral ook met belangrijke anderen zonder schuld en afbrekende zelfkritiek te leren communiceren over motieven achter eigen gedrag. In de PRI-therapie leert men zich bewust worden en het ‘afweer omkeren’ te hanteren. Door PRI-therapie ontstaat een besef dat de afweermechanismen jou ervan weerhouden te reageren in het heden en toekomst. Zonder de angst, depressie en boosheid kom je in contact met jezelf en de ander. Door PRI-therapie kan jij het leven onbelast gaan ervaren.

Binnen R&A wordt in voorkomende gevallen, gewerkt met het gedachtegoed van PRI-therapie, meestal geïntegreerd in en in aanvulling op het zelfonderzoek via de ZKM.