De informatie op deze site valt onder auteursrecht van Relection & Action. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. Relection & Action besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Relection & Action alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

© 2013 Reflection & Action