Gedragsregels coaching binnen de maatschap Reflection & Action

De coaching vindt plaats met toepassing van:

  • De Beroepscode voor psychologen 2007, van het Nederlands Instituut van Psychologen, zie: www.pnynip.nl
  • De Ethische code van de Vereniging van ZKM Beoefenaars, zie: www.vvzb.nl
  • Het VvZB Privacyreglement, zie: www.vvzb.nl