Direct na het traject

Na een jaar

Het ZKM traject is een opstap geweest naar het actief bezig gaan met mezelf en mijn eigen behoeftes en is ook confronterend geweest. (wat me te doen staat is de negatieve spiraal doorbreken ; dat heb ik zelf in de hand-veranderen is lastig).

De issues waar ik mee worstelde zijn weliswaar niet geheel verdwenen, maar zijn benoemd, doorvoeld, doorleefd en nu eindelijk geaccepteerd door mijzelf als onlosmakelijk verbonden met, en horende bij mij. Maar ik ben die issues niet! Ik heb het gevoel dat ik oprecht mag zijn, met mijn manco’s.

Het ZKM traject heeft me erg geholpen. Het heeft me bijvoorbeeld bewuster gemaakt van mijn negatieve overtuigingen over werk. Ik weet en voel nu dat ik mag en kan leven van werk dat helemaal bij mij past en wat ik leuk vind. Ik handel hier nu ook naar.

Ik ben duidelijker tegenover mijn collega’s. Mijn mening telt nu ook meer.

Naast ZKM was EMDR een intensieve ervaring, waarin ik me bewust werd van de heftige en pijnlijke impact van gebeurtenissen in het verleden. Dat heeft mijn inzicht in mijzelf en mijn zelfacceptatie sterk vergroot.

Ik heb weer een gevoel van vrijheid en kracht gekregen. Ik sta steviger dan voor het ZKM traject met de beslissingen die ik maak en vraag minder aan anderen wat ze ervan vinden. Ik ben minder afhankelijk van mijn omgeving geworden.

Ik heb meer inzicht in mijn eigen functioneren als mens thuis en op het werk. Vooral het inzicht in je sterke en je zwakke punten als persoon en de mate waarin jijzelf bepaalt hoeveel je dat wil veranderen.

Het traject is voor mij nog elke dag nuttig. Het is een onderdeel van mijn leven geworden. Het maakt mij bewust van hoe ik wil leven en wie ik wil zijn en wat ik allemaal kan bereiken.

Het ZM traject is nog steeds behulpzaam, omdat het mij handvatten/tools/inzicht heeft gegeven in waarom ik bepaalde dingen doe of bepaalde keuzes maak. Het idee dat er maar een soort reactie is op een bepaalde situatie, nl degene die als eerste in je opkomt, is niet waar. En dat doorhebben en je afvragen welke andere reacties ook mogelijk kunnen zij, is intensief en verrijkend.

Door het ZKM traject ben ik mij veel meer dan voorheen bewust dat de overtuigingen die ik heb bepalend zijn voor hoe ik reageer op een bepaalde situatie. Doordat ik heb geleerd de overtuigingen te onderzoeken kan ik deze zo nodig herzien en daardoor anders reageren. Ik ervaar dit als erg waardevol en heb het deze week nog toegepast en dat gaf mij een trots gevoel!

Ik ben mij bewust geworden van mijn dynamiek en hoe ik in verschillende situaties mijn stijl van leidinggeven kan aanpassen. Ik heb vertrouwen gekregen in mijn natuurlijke stijl van leidinggeven, waarin anderen dit zichtbaar en voelbaar waarderen. Ik straal rust en vertrouwen uit en dat voel ik nu zelf ook.

Ik voel me veel vrijer om keuzes te maken en merk dat ik meer rust heb gevonden. De problemen waar ik vorig jaar me kampte lijken een ver verleden, doordat ik het gevoel heb dat ik veel meer mezelf durf te zijn. Ik maak me veel minder druk over wat anderen van mij vinden en weet veel beter waarom ik bepaalde keuzes maak.