Zelfkennismethode door Reflection & Action

De zelfkennismethode is ook wel bekend als de zelf konfrontatie methode. In de zelfkennismethode wordt het verhaal onder het levensverhaal zichtbaar en voelbaar. Tijdens de begeleiding komt datgene wat iemand drijft en belemmert naar boven. Zowel de positieve als negatieve punten worden met elkaar verbonden. Hierdoor worden er tijdens de methode nieuwe invalshoeken ontdekt voor de probleemoplossing, koersbepaling en procesbevordering. De zelfkennismethode is een effectief instrument wanneer jij nieuwe situaties of doelen wilt verkennen,  als je vragen hebt over je leven of loopbaan of als je herhaaldelijk in situaties beland die anders lopen dan jezelf voor ogen had. De methode levert onder andere een verhoogd inzicht, motivatie, vertrouwen, draagkracht en zelfsturend vermogen op.

Methodiek zelfkennismethode

Met een coach persoonlijke ontwikkeling gaan we in de zelfkennismethode op zoek naar het verborgen verhaal en de onderliggende motieven. De methode schept helderheid, inzicht en helpt mensen met het maken van bewuste keuzes voor nu en in de toekomst. In de zelfkennismethode worden twee grondmotieven belicht die belangrijk zijn in het leven, zoals zelfhandhaving en zelfontplooiing, maar ook het verlangen naar verbinding. In de zelfkennismethode gaan wij samen aan de slag als twee deskundigen. Jij als deskundige van jouw eigen levensverhaal en jouw persoonlijke coach als deskundige in het gebruik van de zelfkennismethode met de juiste vragen. In de zelfkennismethode maakt het niet uit of het gaat om je studiekeuze, loopbaankeuze, relaties of ander gebied. Het uitgangspunt van de methode zijn jouw specifieke vragen.

Informatie zelfkennismethode

Ben jij geïnteresseerd geworden in de zelfkennismethode? Zelfreflectie bepaalt voor jou in de zelfkennismethode de koers naar verandering. Er worden nieuwe inzichten verschaft om heldere keuzes te kunnen maken en concrete stappen te ondernemen. De behandeling is voor velen voor jou behalve effectief, ook duurzaam en inspirerend gebleken. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u je graag over onze diensten.