ZKM COACHING:

vanuit zelfkennis bewegen

Het verhaal achter het verhaal: waarom doe ik zoals ik doe?

 

Tegenwoordig is in de coaching branche een heel instrumentarium aan behandelmethodes beschikbaar.
Eén daarvan is de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM), ook wel de Zelfkennismethode genoemd.
Welke betekenis kan de ZKM hebben in het proces van coaching? Hoe werkt het? En wanneer pas je het toe?
Typerend voor de ZKM is de hoge mate van zelfwerkzaamheid. De ZKM laat de coachee zelf onderzoeken wat hem1 beweegt en wat hem belemmert in zijn leven en werk. Het levert nieuwe, vaak verrassende inzichten op en zet de coachee aan tot verandering. In dit artikel gaan we in op deze en andere kenmerken van de ZKM. Aan de hand van een casus laten we stap voor stap zien hoe deze methode in zijn werk gaat en wat je ermee kunt bereiken.

–> lees verder, download PDF  SPEC-ZKM-2015