Van zelfreflectie naar daadwerkelijke actie.

In de Zelf-Kennis-Methode (ZKM) werken twee deskundigen gelijkwaardig samen: u en de ZKM-begeleider. De begeleider beheerst de ZKM-methodiek en helpt u bij uw zelfonderzoek. U kent als geen ander de motieven, ervaringen, omstandigheden en personen die uw leven tot nu toe hebben bepaald.

De ZKM, de Zelf-Kennis-Methode, kent de volgende fasen:

  • Uw doel of vraag, concreet of nog vaag, vormt de basis voor het onderzoek.
  • In het eerste gesprek staat uw levensverhaal centraal: belangrijke ervaringen uit uw verleden en heden komen aan de orde, evenals uw toekomstbeelden. Ook verkent u uw kwaliteiten en valkuilen in uw functioneren en in de samenwerking met anderen. Voor dit interview is ruim één dagdeel (vier à vijf uur) nodig.
  • Samen met de ZKM-begeleider formuleert u uw verhaal over verleden, heden en toekomst in enkele tientallen kernzinnen, de zogenoemde “waardegebieden”.
  • Thuis geeft u op aan elk van deze waardegebieden een gevoelswaardering. Via eenvoudig te gebruiken software.
  • Uw scores worden met speciaal ontwikkelde software verwerkt tot zogenoemde “gevoelsakkoorden” per waardegebied. Dit geheel van gevoelsakkoorden is even persoonlijk en uniek als uw vingerafdruk.
  • In  twee nagesprekken gaat u zelf via verbanden tussen gevoelsakkoorden het verhaal onder uw verhaal ontdekken, in de vorm van één of meer thema´s die uw leven vormgeven. Dat werpt een nieuw licht op de motieven en gevoelens onder uw functioneren. U gaat uzelf en uw omgeving met andere ogen zien en waarderen, waardoor nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden. Met uw ZKM-begeleider formuleert u energie gevende conclusies, nieuwe doelen en actiepunten om die te realiseren. 
  • Vervolgens gaat u in de praktijk, aan de slag met de resultaten van uw ZKM-Zelfonderzoek.