Reflection & Action heeft met succes begeleiding gegeven aan mensen die:

 • gebukt gaan onder gevoelens van minderwaardigheid of onzekerheid
 • aan een nieuwe levensfase beginnen, bijvoorbeeld jonge ouders, startende ondernemers, gepensioneerden en tieners, studenten, scheiding, etc.
 • opnieuw willen beginnen na een dieptepunt in hun leven
 • bewust een ingrijpende beslissing willen nemen
 • te maken hebben met herhalende patronen in hun leven en daarin vast blijven zitten.
 • te maken hebben met verstoorde relaties waar ze geen vat op krijgen
 • zichzelf tegenkomen in de opvoeding van hun kinderen
 • het verhaal onder hun depressieve gevoelens, angsten, paniek, uitputting of psychisch-lichamelijke klachten willen vinden
 • meer autonoom willen zijn
 • hoogbegaafd zijn en hun talent eerder als last ervaren dan als unieke waarde
 • de betekenis van een familiegeheim willen onderzoeken
 • de culturele diversiteit in zichzelf en hun omgeving willen verkennen en leren hanteren
 • een (fysieke) beperking of een verlies moeten verwerken