Reflection & Action heeft met succes begeleiding gegeven bij:

Loopbaancoaching/ career development/ zelfontwikkeling
Voor organisaties die investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers, bijvoorbeeld naar een hoger niveau of in leidinggevende functies.

Stressmanagement / burn-out / arbeidsconflict
Medewerkers die willen werken aan de balans tussen stress en ontspanning teneinde het functioneren ook in stressvolle situaties te optimaliseren.
Medewerkers die hun vermogen tot het omgaan met onzekerheid in het algemeen willen vergroten en daardoor weer in beweging komen. Het resultaat is een sterkere positie binnen het bedrijf of een nieuwe uitdaging elders.

Voorkoming vastlopen /uitval / wegloop
Vroegtijdig signaleren van interne en externe arbeidsconflicten, gecombineerd met coaching via ZKM voorkomt ziekte en verlies aan potentieel

Reïntegratie
Bij terugkeer en hervatting van werkzaamheden leidt ZKM-coaching tot het opbouwen van zelfvertrouwen, hernieuwde relaties en een echte frisse start. Door inzicht in eigen valkuilen wordt de kans op terugval en herhaling sterk verkleind.

Ontwikkeling van jong talent
ZKM-coaching van jong talent betekent dat jong talent scherp krijgt hoe zij hun potentieel kunnen ontplooien binnen de doelen van het bedrijf: een hoger rendement uit opleidingsinvesteringen.

Retentie
Ook voor succesvolle medewerkers is persoonlijke coaching zinvol om de uitstroom van goede medewerkers te beperken en in het kader van talentontwikkeling.

Opleiding mentoren en leidinggevenden
De ZKM is een prachtig instrument voor mentoren en coaches, waaronder PZ-managers die hun begeleidingseffectiviteit willen aanscherpen en verdiepen. Leidinggevenden die willen investeren in hun motivatie en inspiratie en de uitstraling daarvan op anderen.

Outplacement en demotie: elegant terugstappen of helemaal afscheid nemen
Wanneer medewerkers in hun carrière vastlopen; er vragen gaan spelen zoals, “Pas ik hier nog?” of ” Kan ik tot mijn pensioen hier blijven?” of “Kan ik huidige ontwikkelingen nog bijhouden?”, dan kan de ZKM op een respectvolle manier helpen om dergelijk vragen te exploreren en antwoorden te vinden.