Bamboe brug

Een ZKM motivatietraject heeft een duidelijk begin en eind en doorloopt de volgende fases.

Fase 1)  Bepalen van het doel van het traject (oriënterend en kosteloos)

We beginnen het traject met een gesprek met de leerling, de ouder(s)en de coach. In dit gesprek bespreken we wat de leerling wil aanpakken en bereiken. De ouder(s) kan/ kunnen dan ook aangeven wat voor hen belangrijk is. Samen komen we zo tot een helder doel voor de leerling.

Fase 2)  Het individuele traject met de leerling

Daarna gaat de leerling samen met de coach aan de slag met het ZKM traject, waarin hij/ zij zelf ontdekt wat zijn/ haar inspiratie en talenten zijn en welke twijfels, angsten en overtuigingen in de weg zitten om echt ‘werk’ te maken van het eigen (school)leven.

Dit individuele traject  bestaat uit 5 individuele bijeenkomsten, in totaal 8-10 uur , met een doorlooptijd van ong. 6 weken en ziet er globaal als volgt uit:

  • 1e  en 2e bijeenkomst:   Het beschrijven van het unieke levensverhaal in kernuitspraken.
  • Thuis:                                 Reflectie door een online vragenlijst in te vullen bij de kernuitspraken
  • 3e bijeenkomst:               Het ontdekken en beschrijven, n.a.v. de scores, van de persoonlijke visie
  • 4e bijeenkomst:               Het ontdekken, n.a.v. de scores,  van de belemmerende overtuigingen
  • 5e bijeenkomst:               Het maken van een actieplan om de verworven inzichten in de praktijk te brengen.

Fase 3)   Het communiceren van het actieplan met de ouder(s)

Na het individuele traject bepaalt de leerling met de coach hoe het zijn/ haar inzichten en plannen met de ouder(s) wil gaan bespreken.
In een nagesprek deelt de leerling dit met de ouder(s) en helpt de coach de leerling en de ouder(s) met het communiceren hierover. Zodat de leerling praktisch, effectief en in contact met de ouder(s) verder kan met school de komende tijd.

Afhankelijk van de ontwikkelingen, bestaat de mogelijkheid om na verloop van tijd één of meerdere extra begeleidingsgesprek(ken) in te plannen.

De kosten

De kosten van dit traject  bedragen € 85,= per uur.  Er is geen BTW verschuldigd over dit bedrag.
Het gehele traject (fase 1 t/m 3) neemt 10-12 uur in beslag.
De kosten kunnen in een vooraf afgesproken aantal maandelijkse termijnen worden voldaan.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een op maat gemaakt traject voor een specifieke, individuele vraag samen te stellen. De coach kan u hierin adviseren.

Folders